Ang pagdating at paglaganap ng islam sa pilipinas Adult online sex chat for iphone

Posted by / 06-Sep-2017 06:55

ang nagtatag ng Islam at tinuturing ng mga Muslim bilang isang sugo(messenger) at propeta ng Diyos ( الله Allah) at ang huling tagapagdala ng batas sa magkakasunod na mga propetang Islamiko.

Dahil dito, si Muhammad ay itinuturing ng mga Muslim na tagapagpanumbalik ng hindi nalikong(uncorrupted) orihinal na monteistikong pananampalataya (islām) ni Adan, Noe, Abraham, Moises, Hesus at iba pang mga propeta.

Inulat na sinabi ni Ali na may apatnapung kataong lalaban sa kanila.

Pagkatapos ng tatlong taon pagkatapos ng pangyayaring ito, kanyang sinimulang ipangaral ng publiko ang mga pahayag na ito na naghayayag na "ang diyos ay isa", ang kumpletong pagsuko dito(islam) ang tanging paraang katanggap tanggap sa diyos at siya ay isang propeta at sugo ng diyos tulad ng ibang mga propetang Islamiko.

Mula 632 hanggang 633 CE, ang ilang mga tribong Arabiko ay naghimagsik laban sa pamumuno ni Abu Bakr na nagpasimula ng mga digmaang Ridda.

Inangkin ng mga tribo na kay Muhammad lamang sila magapapasakop at sa kamatayan ni Muhammad ay tumigil na ang kanilang katapatan kay Abu Bakr.

Inangkin ng mga aklat ng hadith na Sunni na ang pangyayaring ito ay hindi nangyari na nag-aangking handang nanumpa si Ali kay Abu Bakr.

Ang isyung ito ang nagsanhi ng paghihiwalay ng mga Sunni at Shia.

ang pagdating at paglaganap ng islam sa pilipinas-2ang pagdating at paglaganap ng islam sa pilipinas-32ang pagdating at paglaganap ng islam sa pilipinas-82

Nang ipaalam kay Abu Bakr ang pagpupulong, siya at ang ilan ay sumugod sa pagpupulong na ito upang pigilan ang mga taga Medina na gumawa ng isang hilaw na desisyon.

One thought on “ang pagdating at paglaganap ng islam sa pilipinas”

  1. Wednesday, July 12, 2017 at Name, age, sex: Srabani, 38, female Address: Srabani Chakroborty, B-3/26C, Teachers Colony, Paschim Vihar, IN-110063 New Delhi, INDIA Education: post graduate Occupation: self employed Languages: English only Hobbies: nature, reading, movies, supernatural, travel, music Signal is: simply fantastic Greetings: Write to me and be my postal penpal but please, no inmates! Wednesday, July 12, 2017 at Name, age, sex: Saminda Leel Gunaratne, male Address: No.259/59 Kalapaluwawa, LK-01000 Rajagiriya, SRI LANKA Email: madurugoda=AT=in Education: accounting, tour guiding Occupation: purchasing assistant, travel assistant Languages: English, Japanese, Chinese Hobbies: travel cordinate who come to Sri Lanka, buying and sell stamps, coins and notes Signal is: very good Greetings: Looking for woman any age group, long term friendship. I will hope to come to Japan near future for studies. Monday, July 10, 2017 at Name, age, sex: Edward Dannah, 37, male Address: c/o Micheal Dannah, Nihs, Ejura Ashanti, GHANA Email: dannahmore=AT=Education: college Occupation: self employed Languages: English and Akan Hobbies: football, writing letters Greetings: Seeking penpals from world wide both male and female Sunday, July 9, 2017 at Name, age, sex: Andrei, 41, male Address: BRAZIL Email: stabel74andre=AT=Education: graded school Occupation: AC TECK Languages: French, English Hobbies: pen palling Signal is: Groovy mag to pen palling Greetings: Hey there folks. Saturday, July 8, 2017 at Name, age, sex: Phil Beacham, 69, male Address: 17 Tarcoola Street, AU-4123 Rochedale Sth, QLD, AUSTRALIA Email: philb2167=AT=Languages: English I collect: world wide stamps and transport tickets I give in return: world wide stamps Friday, July 7, 2017 at Name, age, sex: Jennsa Brazilia, 30, female Address: GHANA Email: jennsabrazilia=AT=Education: some college Occupation: clearner Languages: English Hobbies: single looking for love, love making, sex Signal is: the best Greetings: I am Jennsa single looking for man to marry Friday, July 7, 2017 at Name, age, sex: Mahua, 46, female Address: Mahua, Post Box 11003, Post Office Paschim Vihar, IN-110063 New Delhi, INDIA Email: debjani3071=AT=Education: post graduate Occupation: self employed Languages: English only Signal is: the all time great Greetings: No inmates please, others are all welcome to write to me Friday, July 7, 2017 at Name, age, sex: Fanta, 18, female Address: Fanta c/o Post Box 1077, Head Post Office Kohima, IN-797001 Nagaland, INDIA Education: college student Occupation: student Languages: English only Signal is: the ultimate Greetings: Write to me and be my postal penpal but please, no inmates!